اخبار

28

راهنمای بیمه عمر

راهنمای بیمه عمر

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

 

ﺟﻬ ﻴﻤ 4)    )

ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ

www.kabta.ir

1- ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

                                            2- ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ

                                                     3- وارد کردن کد ملی یا مستمری 

                                                         4- جواب سوال امنیتی ( جمع 2 عدد)

                                                 5- در صورتی که در قسمت تاریخ پرداخت تاریخی ثبت شده بود به همراه رسید اخذ مدارک به کانون مراجعه کنید

                                                        ( اگر اطلاعات فوق نشان داده نشد یکبار رفرش انجام دهید ) 

     


                                ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 

                                 ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ بعد ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻮﻕ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺙ

                                 ﻣﺘﻮ ﺑﺎ ﻛﺎ ﻣﻠ   ﺭﺳ  ﺪﻩ  ﻛﺎ ﺑﺎﺯﻧﺎﻥشهر   ﻳﺎ 

                                    ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺭﺍﺙ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳد

 

                                    ساعت مراجعه جهت دریافت حواله 8 صبح تا قبل از ساعت 12/30 میباشد

تعداد مشاهده خبر: (18909)
کد خبر: 16
  • راهنمای بیمه عمر
تمام حقوق این سایت برای کانون بازنشستگان شهرستان تهران محفوظ می باشد.
دات نت نیوک فارسی