اخبار
07

مفاد قرارداد و روش استفاده ازبیمه درمان تکمیل شرکت اتیه سازان حافظ قرارداد در قرارداد 96-95

مفاد قرارداد و روش استفاده ازبیمه درمان تکمیل شرکت اتیه سازان حافظ قرارداد در قرارداد 96-95

مفاد قرارداد و روش استفاده ازبیمه درمان تکمیل شرکت اتیه سازان حافظ قرارداد در قرارداد 96-95


تعاریف:

 بیمه گر اول:سازمان تامین اجتماعی (دفترچه بیمه تامین اجتماعی)

 بیمه گر دوم:شرکت اتیه سازان حافظ

 بیمه گذار:کانون بازنشستگان تامین اجتماعی

فرانشيز :سهم بيمه‌شده از خسارت قابل پرداخت است .

 

حق بیمه مکمل سال 96-95 : 322000 ریال 

                       30000 ریال مساعدت سازمان : سهم پرداختی بیمه شده 292000 ریال

                  حق بیمه عمر:  35800 ریال  


شرايط و تعهدات قرارداد بیمه تکمیلی سال 95-96

فرانشیز

سقف تعهدات

عنوان

تعهدات

ردیف

کسر سهم بیمه پایه و در صورت عدم تعهد بیمه پایه 30% فرانشیز

000/000/120

درمان جراحی سرطان ( تومورهای بدخیم) ، اعمال جراحی مغز و نخاع ( به استثنای جراحی های دیسک ستون فقرات ) ،قلب ، آنژیو پلاستی قلب ، پیوند ریه ،پیوند قلب ، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان و کبد و

گامانایف ( مرتبط با جراحی تومورهای بد خیم خوش خیم )

،تالاسمی ماژور ،هموفیلی،دیالیزی مزمنو بیماران پره لوسمی،MS،ALS

تامین هزینه های شیمی درمانی(اعم از بستری و سرپائی ) ،انواع رادیوتراپی ،تامین هزینه داروهای اختصاصی درمان ،داروهای جانبی و داروهای درمان عوارض ناشی از درمان بیماریهای سرطان ، ،تالاسمی ماژور ،هموفیلی،دیالیزی و بیماران پره لوسمی، MS،ALS

لوپوس ، پمفیگوس

پیوند کلیه و پیوند مغر استخوان

بستری فوق تخصصی

1

کسر سهم بیمه پایه و در صورت عدم تعهد بیمه پایه 30% فرانشیز

000/000/50

از محل تعهدات بستری فوق تخصصی

هزینه های درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز محدود

Day Car

( با بیش از 6 ساعت بستری در بخش غیر اورژانس) ، آنژیو گرافی قلب ، چشم ( پیوند قرنیه ، ویترکتومی و دکولمان رتین و .... به غیر از رفع عیوب انکساری ) ، هزینه جراحی های دیسک ستون فقرات لاپاراسکوپی، انواع سنگ شکن ، کورتاژ ( تشخیصی ، درمانی و تخلیه ای ) ، تامین هزینه های شیمی درمانی ( داروهای اختصاصی شیمی درمانی ، شیمی درمانی اعم از بستری و سرپایی ) ، انواع رادیوتراپی ، ام اس ( بستری و داروهای اختصاصی درمانی ام اس ) داروهای اختصاصی بیماران تالاسمی ، هموفیلی و دیالیزی و بیماران پره لوسمی ، تزریق آواستین هر دو چشم

بستری عمومی

2

در خصوص خدماتی که تعرفه آنها ضریبی از

K

جراحی است تا سقف 6 برابر تعرفه دولتی و حداکثر تا سقف ضریب جراحی بخش خصوصی مصوب هئیت وزیران در سال 92 ( 380000 ریال ) و در خخصوص خدماتی که تعرفه آنها ضریبی از

K

میباشد و حداکثر تا سقف 3 برابر تعرفه دولتی پس از کسر سهم بیمه گر اول میباشد و در سایر موارد پس از کسر 30% فرانشیز از تعرفه های شرکت میباشد .

لیست تعرفه ها ی اعمال مجاز شامل سرپایی ، تعرفه خدمات پاراکلینیک و پاره ای از خدمات سرپاییو اعمال خاص قرارداد در پیوست ارائه شده است

000/000/5

انواع اسکن ( از جمله اسکن سه بعدی دندان

و ....، انواع سی تی اسکن ، دانسیو متری ، کلو نو سکوپی BT

انواع مامو گرافی ، انواع رادیولوژی ، انواع اسکن ، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، انواع ام آر آی ، انواع اکوکاردیو گرافی ، انواع رادیو تراپی ، سیتوسکوپی خدمات مکمل بر اقدامات تشخیص پزشکی هسته ای ( اف ان ای ) ( تیروئید و سینه ) ، اندوسونوگرافی ، تشخیص پزشکی هسته ای ( اف ان ای ) ( تیروئید و سینه ) ، اندوسونوگرافی ، اندوآنال سونوگرافی ، هولترومانیتورنیگ ،پنتاکم

پلتیسمو گرافی ،رکتوسکوپی ، رینوسکوپی و غیره

OCT-HRT-ICG

تزریق (IVIOG)

انواع سونوگرافی ، الکترومیوگرافی مثانه

 

خدمات پاراکیلینیکی (1)

3

000/000/3

تست ورزش ، اسپیرومتری ، نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، نوار قلب و .... ، آنژیوگرافی چشم ، سنجش تراکم استخوان ، نمپانومتری ، VEPS تست

OCT هولتر مانیتورینگ قلب

پریمتری چشم ( اندازه گیری میدان بینایی ) ، تستهای تنفسی ( اسپیرومتری ، بادی باکس ، دلکو ، متاکولین ،و..) تست آلرژی ، تست اورودینامیک ، تمپانومتری ، بینائی سنجی ، بررسی عصب شنوائی ، ادیومتری ، ارگو اسپریومتری

Brain mapping

توپوگرافی چشم ،

فیزیوتراپی ، انواع

آنژیوگرافیCT

ICG,SMART PLUG,ORB SCAN

 

 

خدمات پاراکیلینیکی (2)

4

000/000/3

ختنه ، بخیه ،کرایوتراپی ، اکسیژیون لیپوم ، تخلیه کیست و لیزر درمانی ( در موارد غیر از زیبائی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم ) و هزینه مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمان های بیمه گر توسط دبیر خانه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مانند

اعمال مجاز سرپایی

5

فرانشیز

سقف تعهدات

عنوان

تعهدات

ردیف

 

000/000/3

ریال

 

 

 

: شکستگیها ، در رفتگیها ، آتل گزاری ، انواع گچ گیری ، بیرون

آوردن جسم خارجی فرورفته در گوشت ، کشیدن ناخن ، فوندوسکوپی ، کانفو اسکن ، انتربیون ، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپون ، شکافتن آبسه کف دهان، شالازبون ، بیوپسی ، کوتر ، ناخنک چشم ، بیرون آوردن جسم خارجی از نسخ نرم و گوش و بینی ، تزریق در داخل مفاصل ، خدمات اورژانس ( ویزیت ،‌دارو ،تزریق و ..) در موارد غیربستری ، پانسمان

اعمال مجاز سرپایی

5 (2)

حداکثر تا سقف تعرفه های مصوب بخش خصوصی پس از کسر سهم بیمه پایه

2/500/000

انواع آزمایش و انواع پاتولوژی

آزمایش و پاتولوژی

6

20%

یک چشم 000/000/4 ریال

دو چشم

000/000/8 ریال

رفع عیوب انکساری هر دو چشم ( هر چشم بیش از 3دیوپتر باشد یا بالاتر باشد ) با تایید پزشک معتمد بیمه گر

 

 

 

 

لیزیک

7

بدون فرانشیز

آمبولانس داخل شهری 000/500 ریال و آمبولانس بین شهری

000/000/1

آمبولانس داخل شهری و بین شهری برای فوریت های پزشکی که منجر به بستری در بیمارستان ویا انتقال بیمار ( در زمان بستری ) به سایر مرکز تشخیصی و درمانی طبق دستور پزشک

آمبولانس

8

 

استثنائات

موارد زیز از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد :

1- رفع عیوب مادرزادی مگر در مواردی که با تشخیص پزشک معالج جنبه درمان الزامی داشته باشد و قبل از عمل به تایید پزشک معتمد بیمه گر برسد

2-اعمال جراحی که بمنظور زیبائی انجام  میشود و یا همراه با اعمال زیبائی میباشند .

3-هزینه آزمایشات دوره ای که بر طبق قوانین کار به عهده کارفرما میباشد.

4-اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری با تجویز پزشک معالج و تایید پزشک معتمد

5-خدمات دندانپزشکی و جراحی لثه

6-هزینه های مربوط به تهیه اعضای مصنوعی برای جبران نواقص و ناراحت های جسمی بدن.

7-کلیه هزینه های مربوط به بیماری های روانی .»»»»  خدمات پاراکلینیکی و بستری


                                                             -    خدمات  پاراکلینیکی(سرپایی)


استفاده از انواع خدمات پاراکلینیکی بسته به نوع خدمت به دو صورت امکان پذیر میباشد

1.      معرفی نامه قبل از عمل

2.      تحویل مدارک بعد از پرداخت هزینه

به عنوان مثال برای انجام ام ار ای در یکی از مراکز طرف قرارداد با بیمه گر دوم با داشتن دستور پزشک چند روز قبل جهت دریافت معرفی نامه به یکی از نمایندگی های بیمه گر دوم  مراجعه فرمائید. در صورتیکه مرکز مورد نظر با بیمه گر دوم طرف قرارداد نبود بیمه شده محترم پس از پرداخت هزینه ها با داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر بیمه گر دوم مراجعه کند.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه های سرپایی :

1.    اصل و تصویر دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

2.      کارت ملی بیمه شده اصلی

3.      دستور پزشک معالج

4.      اصل قبض پرداختی

5.       اصل و تصویر گزارش خدمت انجام شده

6.   ارائه اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه جهت فرزندان دختر بالای 15 سال تمام و در خصوص فرزندان پسر بالاتر از 22 سال تمام ارائه گواهی تحصیلی دانشجویی معتبر الزامی می باشد.

 

 

 

·                                                                                  - خدمات  بستری  

استفاده از انواع خدمات بستری بسته به نوع خدمت به دو صورت امکان پذیر میباشد

1.       معرفی نامه قبل از عمل

2.       تحویل مدارک بعد از پرداخت هزینه

با توجه به توضیحات فوق الذکر در رابطه با اعمال بستری نیز به همان صورت انجام میپذیرد  با این تفاوت که نوع بیمارستان در روش دریافت هزینه بعد از بستری مهم می باشد. به عنوان مثال در صورت بستری در یکی از مراکز بیمارستانی طرف قرارداد با هر دو بیمه (بیمه گر اول و بیمه گر دوم) با کسر فرانشیز و دریافت ان از بیمه شده مابقی هزینه ها نسبت به سقف پرداخت و تعرفه های مربوطه توسط هر دو بیمه در ریزصورت حساب بیمار منظور و پرداخت میشود.اما در صورتی که بیمارستان مورد نظر با بیمه گر اول یا دوم و یا هیچ یک طرف قرارداد نبود به ترتیب از روش های ذیل استفاده میکنید

فقط طرف قرارداد با بیمه گر اول: می بایستی کل مدارک بستری تحویل بیمه گر دوم شود

فقط طرف قرارداد با بیمه گر دوم: می بایستی دو ماه بعد از ترخیص کلیه مدارک بعد از دریافت از بیمه گر دوم تحویل بیمه گر اول شود.

بدون قرارداد با هردو بیمه: ابتدا مدارک بیمارستانی را نزد کارگزاریهای بیمه گر اول و هزینه اولیه را دریافت سپس تمام مدارک برابر اصل بیمه گر اول و رسید پرداختی را به یکی از مراکز بیمه گر دوم تحویل دهید.

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه های بستری :

1.      اصل و تصویر دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

2.      کارت ملی بیمه شده اصلی

3.      اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان ممهور به مهر بیمارستان

4.      گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع درمان های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای بستری

5.       گواهی سایر پزشکان معالج مبنی بر نوع درمان های انجام شده

6.      برگه شرح عمل و برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک معالج و بیهوشی

7.      اصل ریز دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان

8.      اصل ریز آزمایشات و رادیولوژی و....

.9  سایر موارد مندرج درصورتحساب بیمارستان

10. در صورتی که بیمه شده راسأ نسبت به تهیه تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی اقدام نماید ارائه فاکتور معتبر ممهور به مهر جراح ، اتاق عمل و شرکت مربوطه الزامی می باشد.

11. ارائه اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه جهت فرزندان دختر بالای 15 سال تمام و در خصوص فرزندان پسر بالاتر از 22 سال تمام ارائه گواهی تحصیلی دانشجویی معتبر الزامی می باشد . 

نکته:پس از تحویل مدارک بستری و یا هزینه های پاراکلینیکی بیمه شده حواله بانک ملت دریافت میکند که وجه حواله حداکثر تا یک ماه لحاظ و قابل برداشت می باشد.


مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفی نامه(سرپایی – بستری) :

1.   اصل و تصویر دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار

2.   اصل و تصویر دستور پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری یا عمل جراحی یا خدمات تشخیصی درمانی در مرکز مورد نظر

3.   ارائه اصل شناسنامه و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه جهت فرزندان اناث بالای 15 سال تمام و در خصوص فرزندان ذکوربالاتر از 22 سال تمام ارائه گواهی تحصیلی دانشجویی معتبر الزامی می باشد .  


نکته: برای انجام تمامی موارد ذکر شده نیاز به کارت بیمه تکمیلی نیست و همه موارد در نهایت توسط یکی از مراکز بیمه گر دوم صورت می پذیرد که این مراکز پس از استعلام دفترچه بیمه پایه نسبت به انجام امور اقدام می نمایید.


نکته: انجام خدمات پاراکلینیکی در صورتی که به صورت ازاد انجام شده باشد (بدون استفاده ازکسر سهم بیمه پایه) به هیچ وجه توسط بیمه گراول پرداخت نمی شود.همچنین بیمه گر دوم سهمی را بابت  بیمه پایه پرداخت نمی کند.


نکته:تمامی دفاتر خدمات رسانی ومراکز بیمارستان و پاراکلینیکی را میتوان از طریق ادرس اینترنتی زیر دریافت یا مشاهده فرمائید.

www.atiyehsazan.ir

www.kabta.ir

نکته: هزينه‌هاي خارج از تعهد بيمه گر و مازاد بر سقف تعهدات ، بعهده بيمه‌شده مي‌باشد و بيمه‌گر هيچگونه تعهدي در اين خصوص ندارد .


نکته: مهلت تحويل مدارك هزينه هاي درماني بيمه شدگان در طي مدت قرارداد و حداكثر سه ماه بعد از اتمام قرارداد خواهد بود .


نکته:  محاسبه هزینه های بستری بیمه شدگان در مراکز غیر طرف قرارداد حداکثر بر اساس تعرفه مراكز درماني همتراز طرف قرارداد با بيمه‌گر مي‌باشد .

تلفن جهت  پاسخگویی به سوالات ( آتیه سازان حافظ )   23010230


ادرس شعب اصلی شرکت  اتیه سازان حافظ در استان تهران

شعبه مرکز

تهران خیابان انقلاب میدان فردوسی خیابان استاد نجات الهی ( ویلا) نبش بن بست نیکخواه پ 41

تلفن : 88937593

شعبه غرب

تهران – فلکه 2 صادقیه –اول خیابان ایت اله کاشانی بوستان 1- نبش گلستان 1-ساختمان برلیان ط 1 و 4

تلفن : 44952005

شعبه شرق

تهران – بزرگراه رسالت – چهارراه دردشت – نبش حیدرخانی – پ 531-طبقه 2 ( طبقه فوقانی پیتزا منصوریان )

تلفن : 77443012

شعبه شمال

تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از سه راه میرداماد- کوچه یاسر اهور- پ 531

تلفن : 23010279

شعبه جنوب

تهران – خیابان 17 شهریور جنوبی  –  میدان خراسان – بن بست افشار – پ 1

تلفن : 3355807


لیست دفاتر پیش خوان دولت و نمایندگان شرکت آتیه سازان حافظ در استان تهران

مناطق شهری

نام خانوادگی

کد فعالیت

نوع فعالیت در نمایندگی ودفاتر

نوع اسناد قابل پذیرش

آدرس پستی

تلفن

 

 

 

 

مرکز تهران

شکیبا

1,413,019

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان تامین اجتماعی

خیابان وصال شیرازی ، خیابان آذین پلاک 11

66467650

دبیری

1,417,003

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

خیابان 17شهریور،ایستگاه دروازه دولاب ،ک حقیقت،جنب تالار قصر گوهر ساختمان درسا ،ط اول

33519512

پورمند

1,413,018

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

سهروردی شمالی ، خیابان خرمشهر ، ساختمان آپادانا پلاک 29 طبقه همکف واحد 1

88511761

گلزاری

 

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

خیابان هاشمی ، بین یادگار امام و جیحون روبه روی بانک پاسارگاد ساختمان پزشکان هاشمی طبقه همکف واحد 1

66370287

آدینه

1413034

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

میدان فردوسی ، خیابان قرنی ، بعد از خیابان فلاح پور بن بست فردوسی طبقه دوم

88938589

دادخواه

1,417,011

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

خیابان آزادی ، نبش خیابان خوش جنوبی ، ساختمان پلیس +10 ، ، طبقه زیر همکف

66384809

صادقی

 

2,417,006

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

خیابان دماوند، ایستگاه فرودگاه ، ساختمان الهادی ، پلاک 1048 طبقه همکف

77540989

 

 

غرب تهران

رحیمی

9-18

پذیرش اسناد پزشکی

بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

بین فلکه اول و دوم صادقیه جنب بانک آینده پلاک 1166 طبقه دوم

44218313-44246806

جواد پاک نژاد

1,327,002

پذیرش اسناد پزشکی

بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

شهرک غرببلوار شهید دادمان خ فلامک شمالی-خ9-پ46-ط همکف

88366960

ابراهیمی

 

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری

میدان جمهوری ، جنب مترو نواب برج شهاب 3طبقه همکف تجاری پلاک 304

66881967

سید ابراهیمی

 

پذیرش اسناد پزشکی

بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

بلوار آیت اله کاشانی ، بعد از 4راه اباذر مجتمع یاران طبقه سوم اداری واحد302

44050816

حقیقت

 

پذیرش اسناد پزشکی

بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

خیابان فلاح ، 20متری ابوذر ، میدان ابوذر خیابان شهید قربانی میدان جلیلی پلاک 8

55774332

علی حاجی آقاوند

1,327,003

پذیرش اسناد پزشکی

بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

ستارخان روبروی باقرخان پلاک 144

66521242

فرجی

 

پذیرش اسناد پزشکی

بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

میدان فتح 20متر شمشیری روبه روی مسجد امام جفر صادق پلاک 156

66606191

فاطمه دوستدار

2,327,016

پذیرش اسناد پزشکی

بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

میدان آزادی،ابتدای خیابان آزادی، نبش خیابان میرقاسمی، طبقه اول، واحد 1، پلاک 46

6608960

ندا نصرتی

1,323,02

پذیرش اسناد پزشکی

بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

شهریار- بلوار نواب صفوی انتهای کوچه جوان

6527246

 

 

شرق تهران

قیاسی

1,332,004

پذیرش اسناد پزشکی

، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

بزرگراه باقری، خیابان گلبرگ شرقی، خیابان رشید، جنب بانک سینا ، ساختمان امیرکبیر، طبقه 3

77867686

کاکوان

 

پذیرش اسناد پزشکی

، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

نارمک خیابان دردشت پلاک 541 طبقه اول واحد 1

77131209

حیدری

1,337,003

پذیرش اسناد پزشکی

، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

تهران، ضلع شمال شرقی میدان نبوت، بن بست سجاد،پلاک 3، واحد همکف

77498979

حاج زرباف

1,337,001

پذیرش اسناد پزشکی

، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

تهران، خیابان شهید مدنی، خیابان محمودی( حسینی سابق)، جنب املاک عمارت، پلاک 153

77159721

میرمطهر

1,337,002

پذیرش اسناد پزشکی

، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

تهران، رسالت، چهارراه سرسبز، خیابان آیت شمالی، پلاک 827

77242202

 

 

جنوب تهران

کزازی

1,362,005

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

خیابان 17 شهریور شمالی نرسیده به میدان خراسان روبه روی بانک کشاورزی ، پلاک 722 ساختمان همشهری بلوک A طبقه اول واحد 3

33500290

عسگری

1,362,009

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

شهرری،خیابان رازی،خیابان پیلغوش،واحد2،پلاک65

55973792

نکونام

1,367,004

پذیرش اسناد پزشکی

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

ابتدای 20متری جوادیه،نبش تقوی1،جنب فروشگاه قدس

55676519

جاویدی

1,362,007

پذیرش اسناد پزشکی ندارد

شاغلین آموزش پرورش ، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

خیابان پیروزی،روبروی بیمارستان فجر،جنب مسکن شاهنگیان،پلاک610،ساختمان بنیامین

 

 

 

33303889

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

تعداد امتیازات: (121) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (45722)
کد خبر: 52
  • مفاد قرارداد و روش استفاده ازبیمه درمان تکمیل شرکت اتیه سازان حافظ قرارداد در قرارداد 96-95
تمام حقوق این سایت برای کانون بازنشستگان شهرستان تهران محفوظ می باشد.
طراحی سایت ، طراحی پورتال، طراحی پرتال